Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI 2018 – TerapeutHuset

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Elisabeth Eie

Oslo, Terapigruppe kvelds- eller dagtid – vår 2018 med Elisabeth Eie

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar ny workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard