Delta i forskningsprosjekt?

Gestaltterapeuter inviteres til deltagelse i forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet er i regi av NGI og prosjektansvarlig er Daan van Baalen.

Velkommen til informasjon mandag 28 august klokken 17.00 i NGIs lokaler.

Kort info;

Prosjektets tittel er” Verktøy for evaluering av gestaltterapi”.

Prosjektet er godkjent av Forskningsrådet.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et verktøy for evaluering av behandlingsresultater i gestaltterapi.

Prosjektet vil bedre kvaliteten av gestaltterapi og legge til rette for et tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer innen psykoterapi.

Et delmål er å” Analysere vurderingsskjema” (Gestalt diagnose skjemaet)

Vurderingsskjemaet skal analyseres ved å gjennomføre et klinisk studie for å vurdere om det er en statistisk korrelasjon mellom de fire hovedkategoriene i vurderingsskjemaet og progresjon/resultater av behandlingen. Vurderingsskjemaet består av fire hovedkategorier som vurderer forskjellige aspekter av forholdet mellom klient og terapeut.

Utfordringen er at vi ikke vet om det er en sammenheng mellom hvordan terapeuten vurderer kvaliteten i forholdet til klienten, og progresjonen og resultatet av behandlingen.

Vi søker derfor gestaltterapeuter som vil delta i prosjektet gjennom å la klient(er), før terapitimen, fylle ut vurderingsskjemaet som kalles CORE-10, og deg som terapeut, fylle ut Gestalt diagnose skjemaet etter at terapitimen er avsluttet.

Høres dette komplisert ut?

Kom til informasjons kveld den 28. august, og du kan da bestemme om du vil delta eller ikke.

Tilbakemelding eller spørsmål sendes daanbaalen@me.com