INSPIRASJONSDAG FOR VEILEDERE

NGI inviterer til fagdag for deg som har tatt veilederutdanning og ønsker faglig påfyll.

Vi ser for oss en dag der vi kan dele kunnskap og erfaring. Tema for dagen vil være;

  • Aksjonsforskningsmodellen
  • Hvordan styre veiledningen
  • Hvordan jobber vi med det som oppstår
  • Ulike måter å veilede på

Når noe blir lagt frem i veiledning skal vi vurdere hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gripe an arbeidet.

I blant har veilanden eksplisitt uttalte behov og ønsker og vet akkurat hva som trengs. Andre ganger må vi gi mer tid og støtte for å finne ut hva som skal fokuseres på og utforskes.

Det er mange måter å veilede på. Hva avgjør hvordan vi skal arbeide videre, og hvordan gjør vi det?

Vi kommer til å jobbe konkret med case, både to og to og i plenum. Dette vil gi oss anledning til å dele og drøfte både teori og metode.

Leder for dagen er Helga Tveit, som er ansvarlig for veilederutdanningen på NGI.

Tidspunkt: Onsdag 4. oktober 2017 kl. 9.00-17.00, inkl. en times lunchpause

Sted:  NGI, Pilestredet 75 C

Deltakeravgift kr. 2 500.-

Fagdagen gir deg 7 PFO timer. Påmelding til ngi@gestalt.no