Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapi gruppe for søkere 12. og 13. august med Marina Berg

Oslo, Gruppeterapi for søkere til NGI 2- 3.september med Terapeuthuset

Tromsø, Gruppeterapi 20- 22. oktober 2017 med Eirin Heide og Annki Daudon

Oslo, Terapigruppe for terapeuter og studenter ved NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Vines

Oslo,Terapigruppe, kvelds- eller dagtid – høst 2017 med Elisabeth Eie

 

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard