Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Ole Martin Holte

Oslo, Terapigruppe for terapeuter og studenter ved NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Vines

Oslo Gruppeterapi for søkere til NGI med Terapeuthuset 

Oslo,Terapigruppe, kvelds- eller dagtid – høst 2017 med Elisabeth Eie

Oslo, «Gruppeterapi – Seksualitet» med Ole Martin Holte

Oslo, Terapigruppe for søkere med Marina Berg

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard

Oslo, Gestaltworkshop for selvutvikling med Gunaketu og Pustepause