Etterutdanning

Etterutdanning for gestaltterapeuter ved NGI

En unik mulighet til faglig fordypning og oppdatering for nyutdannete så vel som erfarne gestaltterapeuter.

Etterutdanningen er et tilbud til deg som ønsker faglig utvikling. Temaene er hentet fra relevante psykoterapeutiske fagområder.

Programmet er lagt opp som selvstendige moduler med ulike temaer som tar sikte på å dyktiggjøre terapeuten i sitt arbeide med klienter.

Det hentes inn gjestelærere fra USA og Europa med ulik faglig ekspertise og erfaring. Fagområder som ikke får mye plass på grunnutdanningen, som gruppeterapi og parterapi, blir en del av dette programmet.

Studiet gjennomføres i Oslo, og har ingen skriftlig eller muntlig eksamen. Mister du en undervisningssamling så kan du ta igjen denne ved en senere anledning.

Gjennom å delta får du muligheten til å utforske faget sammen med andre gestaltister i ulike jobber og praksis. Du får et utvidet nettverk og mulighet til å etablere kollegagrupper om du ikke har dette fra før.

Programmet inkluderer veiledning i gruppe og det vil være tilbud om veiledning for utenbys studenter i forbindelse med hver undervisnings samling. For studenter bosatt i Oslo-området vil veiledningen foregå mellom undervisnings samlingene.

I etterutdanningen legges det vekt på å gi studentene økt kunnskap om seg selv i terapeutiske relasjoner, hvordan de arbeider med klienter og hvordan de kan utvikle seg videre som terapeuter. I tillegg vil etiske og juridiske problemstillinger og dilemmaer bli synliggjort og drøftet. Veiledning på eget arbeide vil dessuten hjelpe studentene til å knytte sammen og integrere teori, metode og praksis.

 

Opptakskrav

Grunnutdanning i gestaltterapi fra NGI eller annen gestaltinstitusjon.


Løpende opptak

Ved løpende opptak vil den som søker få tilbud om studieplass umiddelbart, dersom søker er kvalifisert.

 

Programmet er under revisjon og siden her oppdateres fortløpende.